پس از گسترش و توسعه ی دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور عزیزمان ایران و تاثیر آن در ارتقا دانش  و مهارت های گوناگون مردم بستک خواهان احداث و افتتاح دانشگاه آزاد اسلامی در شهرستان بستک بودند. لذا این اشتیاق از سال های بسیار دور در مردم بستک ایجاد شده بود. در سال ۱۳۷۳ یک قطعه زمین در مسیر بستک و کوهیج توسط نیکو کاران کوهیجی به دانشگاه اختصاص داده شد که متاسفانه به علت عدم همکاری به نتیجه نرسید. اما معتمدین و نیکوکاران بستکی دست از تلاش بر نداشتند تا آنکه موافقت اولیه گرفته شد و پس از آن حدودا سال ۸۵ ۱۳هیات موسس که از معتمدین شهر بستک بودند تشکیل و قرار شد برای آغاز به کار دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بستک ، معتمدین شهر  یک واحد آموزشی و وسایل اداری را در اختیار دانشگاه قرار دهند که این امر محقق شد و دانشگاه ازاد اسلامی مرکز بستک در سال ۱۳۸۶ با هدف توسعه سطح دانش مردم منطقه در مکانی به مساحت ۱۵۵ متر مربع فعالیت خود را آغاز نمود . در سال ۱۳۸۷ با یک رشته حسابداری در مقطع کاردانی اقدام به جذب دانشجو نمود.با تلاش ریاست مرکز رشته های مرکز در سال ۱۳۸۸ به سه رشته نقشه کشی معماری، معماری و آموزش ریاضی در مقاطع کاردانی و در سال ۱۳۹۰با گرفتن ۷ رشته دیگر در مقاطع کاردانی و کارشناسی توانست تعداد رشته های خود را به ۱۱ رشته افزایش یافت. همچنین دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بستک توانست در سال ۱۳۹۴ اقدام به جذب دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد نماید و اکنون با داشتن   54 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد،   155 دانشجو در مقطع کارشناسی  127دانشجو در مقطع کاردانی به فعالیت خود ادامه می دهد. دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بستک تا کنون ۷۳۶ دانشجوی فارغ التحصیل داشته است.

نام واحد: مرکز بستک
تعداد هیئت علمی تعداد کارشناس تعداد کارگاه و آزمایشگاه تعداد تجهیزات ثبت شده در سامانه ساها تعداد خدمات ثبت شده در سامانه ساها میزان درآمد براساس سامانه ی ساها
مرد زن مرد زن
_ ۱ ۱ ۳ ۳ ۱۱ ۱۱ ­­___

ورودی سال ۱۳۹۰

سال ورود تعداد دانشجو رشته های مرتبط با ساها
زن مرد
۹۰ ۰ ۹ کاردانی مکانیک
۹۰ ۰ ۱۳ کاردانی الکترونیک برق صنعتی
۹۰ ۲ ۸ کارشناسی برق الکترونیک
۹۰ ۶۳ ۳۴ آموزش و پرورش ابتدایی
۹۰ ۸ ۲۲ کاردانی حسابداری
۹۰ ۲۹ ۴۷ کارشناسی حسابداری
۹۰ ۷ ۲ کاردانی فناوری اطلاعات