دیپلمه های تجربی و ریاضی هم می توانند در رشته های زیر ادامه تحصیل دهند.

دیپلمه های تجربی و ریاضی هم می توانند در رشته های کامپیوتر ، معماری ، مکانیک خودروو الکترونیک  ادامه تحصیل دهند.

جدول نام رشته های دوره متوسطه نظری (دیپلم های غیر فنی) قابل قبول

 


توضیحات :
دارندگان مدرک
متوسطه نظری (دیپلم‌های غیر فنی) که مایل به ادامه تحصیل در دوره کاردانی پیوسته باشند مانعی برای ثبت نام آنان در این دوره وجود ندارد اما چنانچه رشته انتخابی آنان با مدرک تحصیلی متجانس نباشد پس از قبولی در آزمون الزاماً باید دروسی را (حداکثر ۱۲ واحد) که شورای آموزشی دانشگاه تعیین می کند به عنوان کمبود یا جبرانی بگذرانند.

 

ردیف

رشته کاردانی پیوسته

دیپلمه‌های نظری مورد پذیرش

ریاضی فیزیک

علوم تجربی

علوم انسانی

۱

الکتروتکنیک و گرایشهای آن

*

*

۲

نقشه کشی معماری

*

*

۳

مکانیک خودرو

*

*

۴

کامپیوتر نرم‌افزار

*

*