سربرگ امتحانات پایان ترم

قابل توجه اساتید محترم

کلیه سوالات امتحانات پایان ترم میبایست با فرمت یکسان و  در سربرگ دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بستک که فایل word آن  به پیوست آمده است تایپ شود.

سریرگ-خام-امتحانات-۹۳