لیست دروس ارائه شده ترم مهر ۹۵ کلیه رشته ها

با سلام و تبریک آغاز ترم جدید تحصیلی به دانشجویان محترم و آرزوی آغازی همراه با موفقیت

لیست دروسی که دانشجویان هر ترم می بایست اخذ کنند در ادامه مطلب آمده است

مهلت  انتخاب واحد نیمسال ۱-۹۶-۹۵ از شنبه مورخ ۹۵/۰۶/۲۰  الی ۹۵/۰۷/۰۲ می باشد. دانشجویان می بایست دروس خود را طبق جدول دروس ارائه شده اخذ نمایند.

لیست دروس ارائه شده لیست دروس ارائه شده