لیست دروس ارایه شده ترم بهمن ۹۴ کلیه رشته ها

با سلام و تبریک ترم جدید تحصیلی به دانشجویان محترم و آرزوی آغازی همراه با موفقیت

لیست دروسی که دانشجویان هر ترم می بایست اخذ کنند در ادامه مطلب آمده است

لیست دروس ارائه شده برای ورودی های هر رشته

به اطلاع کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بستک می رساند مهلت انتخاب واحد نیمسال۲-۹۴-۹۵ از مورخ ۱۲/۱۱/۹۴ الی ۱۷/۱۱/۹۴ می باشد.

دانشجویان می بایست بر اساس جدول دروس ارائه شده انتخاب واحد نمایند.