پذیرش دانشجو  بدون آزمون در ترم مهر ۹۴

پذیرش دانشجو بدون آزمون در ترم مهر ۹۴

94

متقاضیان محترم می توانند برای ثبت نام به سایت آزمون دانشگاه آزاد اسلامی http://www.azmoon.orgیا به دانشگاه مراجعه نمایند و ثبت نام اینترنتی را انجام دهند.