آرشیو براساس اسفند, ۱۳۹۳

پروژه و کارآموزی

قابل توجه کلیه دانشجویانی که درس کارآموزی و پروژه را اخذ نموده اند:   دانشجویان میتوانند حداکثر تا یک نیمسال پس از اخذ درس جهت تکمیل کار و ثبت نمره توسط استاد اقدام نمایند. در غیر این صورت مشمول تمدید و پرداخت شهریه می باشند. تذکر: مسئولیت هرگونه عدم پیگیری از طرف دانشجو و تاخیر […]

By روابط عمومی | اطلاعیه
DETAIL