آرشیو براساس فروردین, ۱۳۹۶

فرو
۰۴

تبریک سال نو

به نام خداوند حکیم و دانا بهار، پیام‌آور تعادل است و اینکه در سایه تعادل، زندگی زیبا می‌شود. با دیدن بهار، رحمت و محبت خداوند را به یاد می‌آوریم. در اینکه چشمه مهر ایزد همواره به‌سوی آدمیان و همه موجودات، سرازیر است و ما اگر او و نشانه‌هایش را فراموش کنیم، او هرگز ما را […]

By روابط عمومی | اخبار
DETAIL