آرشیو براساس آذر, ۱۳۹۶

آذر
۲۵

فرم تسویه حساب کارشناسی ارشد

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد دانشجویانی که به مرحله دفاع رسیده اند جهت تکمیل و تأیید فرم تسویه حساب مالی و آموزشی به پژوهش دانشگاه مراجعه نمایند. در غیر اینصورت مجوز دفاع صادر نخواهد شد.

By آموزش | اطلاعیه
DETAIL
آذر
۲۵

کارت ورود به جلسه امتحانات پایان نیمسال ۹۶

قابل توجه دانشجویان محترم با توجه به نزدیک شدن به ایام امتحانات پایان نیمسال اول ۹۶ و لزوم دریافت کارت ورود به جلسه لطفا جهت تسویه بدهی خود به امور شهریه دانشگاه مراجعه فرمایید.

By آموزش | اطلاعیه
DETAIL