آرشیو براساس بهمن, ۱۳۹۶

لیست دروس ارائه شده نیمسال دوم ۹۷-۹۶

لیست دروس ارائه شده برای ورودی های هر رشته ۲-۹۷-۹۶ رشته ترم دروس ارائه شده کارشناسی ارشد حسابداری دوم سیستم های اطلاعاتی حسابداری-تئوری حسابداری۲ –حسابداری بخش عمومی-برسی موارد خاص کارشناسی ارشد حسابداری سوم حسابرسی پیشرفته-حسابداری مدیریت- متون تخصصی زبان انگلیسی دروس جبرانی: حسابداری صنعتی۳- حسابداری پیشرفته۲ کارشناسی حسابداری دوم تاریخ فرهنگ تمدن-ورزش۱-حسابداری پیشرفته ۱-پول و […]

By روابط عمومی | اطلاعیه . دسته‌بندی نشده
DETAIL